Monday, 27 June 2011

analisis soalan spm
SOALAN 1:     MERUMUSKAN KARANGAN
ANALISIS SOALAN 1: MERUMUSKAN KARANGAN
KERTAS 2 BAHASA MELAYU (NOV 2001- JUN 2010)

SPM
Skop soalan
NOV 2001
Tanggungjawab penulis
JUN 2002
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
NOV 2002
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
JUN 2003
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat
NOV 2003
Kepentingan pelabelan makanan
JUN 2004
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan awam di Malaysia
NOV 2004
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya
JUN 2005
Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
JUN 2006
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat (D. Siswa 2005)
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara (D. Masyarakat 2005)
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat (D. Masyarakat 2006)
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas dan cara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas. (U.Malaysia 2006)
JUN 2009
Punca-punca keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan
(D. siswa 2007)
NOV 2009
Kepentingan tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur (D. Kosmik 2007)
JUN 2010
Kesan pemanasan global  dan sebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini. (D. Masyarakat 2007)
NOV 2010

JUN 2011
Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti mengeluarkan peluh.
(D. Kosmik 2009)


TAJUK YANG BELUM KELUAR (teks komsas lama)

BIDANG
TAJUK
ANTOLOGI
KEKERAPAN
PUISI
PANTUN 6 KERAT
KERUSI

SYAIR KELEBIHAN ILMU
KERUSI

SELOKA PAK KADUK
ANAK LAUT
1 (J – 11)
CERPEN
LAMBAIAN MALAR HIJAU
ANAK LAUT

ANNYSS SOPHELLEA
ANAK LAUT

SAJAK
DUHAI PENTAFSIR
KERUSI

DI RUANG GEMANYA

KERUSI
JALAN-JALAN RAYA
ANAK LAUT

PROSA
SABOR
KERUSI
-
KEZALIMAN
KERUSI
3(N-02,J-05,J-08)
ASAL USUL
KERUSI
3 (N-03,N-07,J-10)
KEPAHLAWANAN
KERUSI
3 (J-04,N-06,N-09)
BAYAN
ANAK LAUT
2 (N-01,N-05)
PGL
ANAK LAUT
1 (N-08), (J-11)
TUAH JEBAT
ANAK LAUT
2 (J-02,J-07)
SIKAP TERBURU
ANAK LAUT
4 (J-03,N-04,J-06,J-09)

2. SOALAN 2b, 2c dan 2 d
SPM
Bulan
Genre
Tajuk
Antologi
2001
NOV
Cerpen
Tragedi
Kerusi
Prosa klasik
Cerita Bayan Tiada Menurut  Kata
Anak Laut
Sajak
Aku Menjadi Lebih Berani
Anak Laut
2002
JUN
Cerpen
Sebutir Pasir di Kaki
Anak Laut
Prosa klasik
Pertarungan Tuah dengan Jebat
Anak laut
Puisi Tradisional
Syair Jong Pecah
Kerusi
2002
NOV
Drama
Seri Nara
Anak Laut
Prosa klasik
Kezaliman Membawa Padah
Kerusi
Puisi Tradisional
Gurindam Baris Hadapan
Anak Laut
2003
JUN
Drama
Titik-titik Perjuangan
Anak Laut
Prosa klasik
Sikap terburu-buru Membawa
Anak laut
Sajak
Keindahan yang Hilang
Kerusi
2003
NOV
Cerpen
Menatap wajahnya
Anak laut
Prosa klasik
Asal- Usul Raja Kecil
Kerusi
Sajak
Tukang Gunting
Kerusi
2004
JUN
Cerpen
Aku, Kris dan Kristal
Kerusi
Prosa klasik
Kisah Kepahlawanan Tun Beraim
Kerusi
Puisi Tradisional
Pantun Mengenang Nasib
Anak laut
2004
NOV
Cerpen
Budi Yang Tak Terbeli
Anak Laut
Prosa klasik
Sikap Terburu-buru Membawa Padah
Anak laut
Puisi Tradisional
Seloka Pandai Pak Pandir
Kerusi
2005
JUN
Drama
Seri Nara
Anak laut
Prosa klasik
Kezaliman Membawa Padah
Kerusi
Puisi Tradisional
Syair Dandan Setia & Intan
Anak laut
2005
NOV
Drama
Puteri Li Po
Kerusi
Prosa klasik
Bayan Tiada Menurut Kata
Anak laut
Sajak
Sejarah
Kerusi
2006
JUN
Drama
Jangan Bunuh Rama-rama
Kerusi
Prosa klasik
Sikap Terburu-buru Membawa Padah
Anak laut
Sajak
Pembeli masa Sudah
Anak Laut
2006
NOV
Cerpen
Kerana Manisnya Epal
Anak laut
Prosa klasik
Kisah Kepahlawanan Tun Beraim
Kerusi
Puisi Tradisional
Syair Pembunuhan Angereni
Anak laut
2007
JUN
Cerpen
Mariah
Kerusi
Prosa klasik
Pertarungan Tuah Dengan Jebat
Anak laut
Sajak
Di Kota Kecilku
Kerusi
2007
NOV
Drama
Titik-titik Perjuangan
Anak laut
Prosa klasik
Asal Usul Raja Kecil
Kerusi
Puisi Tradisional
Gurindam memelihara Anggota….
Kerusi
2008
JUN
Cerpen
Pusaran
Anak laut
Prosa klasik
Kezaliman Membawa Padah
Kerusi
Sajak
Manusia Dan Kesejahteraan
Anak laut
2008
NOV
Cerpen
Di Sisi Rinda
Kerusi
Prosa klasik
Peminangan P. Gunung Ledang
Anak laut
Puisi Tradisional
Pantun Lapan Kerat
Kerusi

2009


JUN

Drama
Kerusi
Kerusi
Prosa Klasik
Sikap Terburu-buru membawa padah
Anak Laut
Puisi Tradisional
Pantun Kiasan
Anak Laut

2009


NOV
Cerpen
Virus Zel Untuk Abah
Kerusi
Prosa Klasik
Kepahlawanan Tun Beraim Bapa
Kerusi
Sajak
Anak Laut
Anak Laut

2010


JUN
Drama
Serunai Malam
Anak Laut
Prosa Klasik
Asal Usul Raja Kecil
Kerusi
Sajak
Derita Pertama
Anak Laut

2010


NOV
Cerpen
Lambaian Malar Hijau
Anak Laut
Prosa Klasik
Pertarungan Tuah Jebat
Anak Laut
Puisi Tradisional
Syair Kelebihan Ilmu
KerusiANALISIS SOALAN KOMSAS ( SOALAN 2: PEMAHAMAN)
KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM ( N0V 2001- NOV 2008)
SPM
Cerpen/ Drama
Puisi Tradisional/ sajak
NOV 2001
2 Nilai Kemanusiaan (Petikan)
2 Nilai Kemanusiaan (Cerpen)
Persoalan-persoalan
(sajak)
JUN 2002
2 sifat watak (Petikan)
2 sifat watak (Cerpen)
Pengajaran-pengajaran
(syair)
NOV 2002
2 Nilai murni (Petikan)
2 Nilai murni(Cerpen)
Mesej (Gurindam)
JUN 2003
1 sikap watak (Petikan)
3 sikap watak (drama)
Tema (sajak)
NOV 2003
1 pengajaran (Petikan)
1 pengajaran (Cerpen)
Sifat-sifat watak
(sajak)
JUN 2004
1 nilai kemanusiaan (Petikan)
2 Nilai Kemanusiaan (Cerpen)
Pengajaran (pantun)
NOV 2004
1 perwatakan (petikan)
2 perwatakan (cerpen)
Tema & Persoalan
(seloka)
JUN 2005
1 perwatakan (cerpen)
2 perwatakan (drama)
Watak (syair)
NOV 2005
2 pengajaran (petikan)
2 pengajaran (drama)
Persoalan (sajak)
JUN 2006
1 nilai kemanusiaan (petikan)
1 nilai kemanusiaan (drama)
Pengajaran (sajak)
NOV 2006
1 pengajaran (petikan)
2 pengajaran (cerpen)
Nilai Murni (syair)
JUN 2007
2 pengajaran (petikan)
2 pengajaran (drama)
Persoalan (sajak)
NOV 2007
1 pengajaran (petikan)
1 pengajaran (drama)
Pengajaran (gurindam)
JUN 2008
1 latar masyarakat (petikan)
1 latar masyarakat  (cerpen)
Tema (sajak)
NOV 2008
1 persoalan (petikan)
2 persoalan (cerpen)
Nilai Kemanusiaan (pantun)
JUN 2009
1 persoalan (petikan)
1 persoalan (drama)
Dua pengajaran dalam rangkap (pantun)
JUN 2010
2 pengajaran (petikan)  *nyatakan
2 pengajaran  (drama)
2 persoalan (sajak)
JUN 2010
2 pengajaran (petikan)  *nyatakan
2 pengajaran  (drama)
2 persoalan (sajak)
NOV 2010


JUN 2011 SOALAN 3: PENGETAHUAN BAHASA DAN KEMAHIRAN TATABAHASA

SPM
3a
3b
3c
3d
3e
NOV 2001
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Tukar karangan kepada cakap ajuk

JUN 2002
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Imbuhan pada kata dasar

NOV 2002
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Menggabungkan ayat

JUN 2003
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Mencerakinkan ayat

NOV 2003
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Menukar ayat aktif kepada ayat pasif

JUN 2004
Bina ayat
Penggunaan kata/istilah tidak sesuai
Kesalahan tatabahasa
Jenis-jenis ayat

NOV 2004
Bina ayat
Tukar karangan dengan Cakap Ajuk
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (situasi)
JUN 2005
Bina ayat
Ayat Songsang kepada Ayat Biasa
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (Bina ayat)
NOV 2005
Bina ayat
Ayat Pasif kepada Ayat Aktif
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (situasi ayat)
JUN 2006
Bina ayat
Mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa
(isi tempat kosong
NOV 2006
Bina ayat
Mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal.
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa
(isi tempat kosong
JUN 2007
Bina ayat
Bina ayat perintah
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (situasi ayat)
NOV 2007
Bina ayat
Menukarkan Ayat Aktif kepada ayat pasif
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (maksud)
JUN 2008
Bina ayat
Ayat Biasa kepada ayat songsang
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (situasi ayat)
NOV 2008
Bina ayat
Pola Ayat Dasar
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (bina ayat)
JUN 2009
Bina ayat
Pembinaan Ayat majmuk (kata hubung)
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (maksud)
NOV 2009
Bina ayat
Subjek & Predikat
Kesalahan imbuhan dan ejaan
Kesalahan kata dan tatabahasa
Peribahasa (maksud)
JUN 2010
Bina ayat (kata)
Dialog kepada Cakap Pindah
Kesalahan ejaan dan imbuhan (perenggan)
Kesalahan  kata dan tatabahasa (ayat)
Peribahasa
(maksud)
NOV 2010
Bina ayat
Bina ayat soalan
Kesalahan ejaan dan imbuhan (perenggan)
Kesalahan  kata dan tatabahasa (ayat)
Peribahasa (Maksud)
JUN 2011
Bina ayat
(kata)

Kenal pasti jenis ayat
Kesalahan ejaan dan imbuhan (ayat)
Kesalahan  kata dan tatabahasa (ayat)
Peribahasa
 (Maksud)


5. SOALAN 4: NOVEL

SPM
Bulan
Soalan
2001
Nov
 1. Kewajaran pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel
 2. Persoalan dalam novel
2002
Jun
 1. Sinopsis novel
 2. Nilai dalam novel
2002
Nov
 1. Tema novel
 2. Latar masyarakat
2003
Jun
 1. Klimaks
 2. Latar tempat
2003
Nov
 1. Kegigihan sebagai persoalan dalam novel
 2. Watak Utama
2004
Jun
 1. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama
 2. Pengajaran
2004
Nov
 1. Tiga nilai kasih sayang dalam novel
 2. Cara watak utama menyelesaikan konflik
2005
Jun
 1. Perwatakan satu watak sampingan
 2. Tiga peristiwa yang dapat diteladani
2005
Nov
 1. dua peristiwa paling menarik dalam novel
 2. Dua nilai kemasyarakatan dalam novel
2006
Jun
 1. Dua peristiwa pertentangan antara watak
 2. Dua nilai kemasyarakatan berdasarkan dua buah novel
2006
Nov
 1. Pengajaran
 2. Satu Persoalan berdasarkan dua buah novel
2007
Jun
 1. Dua nilai setia kawan dalam sebuah novel
 2. Tema berdasarkan dua buah novel
2007
Nov
 1. Dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah
 2. Tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel (2 novel)
2008
Jun
 1. Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel
 2. Tiga pengajaran yang terdapat dalam novel
2008
Nov
 1. Dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik
 2. Perbandingan dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel
2009
Jun
 1. Dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda.
 2. Latar masa dalam dua buah novel
2009
Nov
 1. Dua bukti ketabahan watak utama .
 2. Jelaskan satu contoh nilai kasih sayang dalam 2 buah novel.
2010
Jun
       a.   Jelaskan Dua peristiwa kepincangan masyarakat
       b.   Huraikan satu latar masyarakat berdasarkan dua buah novel.
2010
Nov

2011
Jun
a. Ceritakan kandungan novel
b. Huraikan 2 pengajaran berdasarkan dua buah novel.Analisis Novel

Jenis
Butiran
Tahun
Kerap
Catatan

Tema

N02, J07
2


Persoalan

N01,N03,N06,
3


Sinopsis

J02,J11
2


Watak dan Perwatakan   (Utama)

N03,J04,
N04,J09
4
Watak dan Perwatakan (Sampingan)

J05
1
Latar Tempat

J03
1


Latar Masa

J09
1


Latar Masyarakat

N02,N05,J06,
N08,J10
5Plot
Klimaks
J03
1


Teknik Plot

Pengajaran

N04,N06,
N07,J08 , J11
5


Nilai
Kasih sayang (2),Setia Kawan, Kegigihan, Ketabahan
J02,N04,
J07,N09
4
*Perbandingan (J04)


Peristiwa
-Kepincangan Masyarakat
-Maruah
-Pertentangan antara watak.
-Diteladani
-Meninggalkan kesan
-Paling menarik
J05,N05,
J06,N07,
J09,J10
6


Pemilihan Tajuk

J08
1


Cara Akhiri

N01
1


Cara Mulai

N08
1Disediakan oleh,

Husmi Hj. Hussin.
SMK Abdul Rahim Kudat

No comments:

Post a Comment